Thursday, June 5, 2014

Yesus

YESUS berkata, "AKULAH  JALAN, KEBENARAN DAN KEHIDUPAN" (Yoh 14:6). Jadi, kalau kita sudah mengikuti Tuhan Yesus maka tabahkanlah hati dan setialah mengikuti-Nya sepanjang hidup. Jangan menyimpang atau mengikuti jalan-jalan yang lain kerana hanya satu jalan yang benar menuju kepada Allah Bapa di Surga iaitu melalui Tuhan Yesus. Dialah satu-satunya JALAN  yang benar ke Surga. Inilah kebenaran yang utuh dan penuh. Dan kebenaran ini membawa kita kepada kehidupan abadi. Kerana kepenuhan kebenaran adalah Tuhan Yesus sendiri dan kehidupan abadi adalah didalam  tangan-Nya. Kerana Dialah Tuhan, penebus dan penyelamat umat manusia. Jestru itu, janganlah mencari jalan, kebenaran dan kehidupan yang lain kerana didalam Tuhan Yesus kita memiliki segal-galanya. Jestru itu, ikutilah DIA sampai menghembuskan nafas yang terakhir diduni ini. Amin.