Tuesday, August 20, 2013

Baik dan Jahat

Firman Tuhan: "Carilah yang baik dan jangan yang jahat , supaya kamu hidup;... Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik"(Amos 5:14-15). Apa yang kita cari didalam hidup ini? Wang? Harta? Pangkat? Tanah? Kedudukan? Kekayaan? Mencari hal-hal ini  tidaklah salah. Yang penting kita mencarinya dan mendapatkannya dengan cara yang baik dan dengan keadah yang betul dan murni. Jangan mencarinya dengan menggunakan cara yang salah dan jahat.  Sebab itu, kita harus membenci yang  cara yang jahat untuk mendapatkan perkara-perkara yang  disebut tadi. Dan mencintai cara yang baik untuk mendapatkannya agar kita mempunyai fikiran yang tenang dan kehidupan yang bahagia. Jestru itu, marilah kita sentiasa membenci yang salah dan jahat. Dan sentiasa mencintai yang benar, betul dan baik. Marilah kita melaksanakan pengajaran daripada Alkitab ini didalam hidup kita setiap hari agar Tuhan dipermuliakan dan kita diberkati-Nya. Amin.