Tuesday, December 20, 2011

Hidup menurut Injil

"Hanya, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus....(Filipi 1:27a)." Firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya hidup menurut Injil. Ini bererti kehidupan yang berdasarkan kepada pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Jadi untuk hidup menurut Injil kita mestilah mengetahui apa itu Injil. Jestru itu perlulah kita memiliki sebuah Alkitab  kerana Kitab Injil terdapat didalam Alkitab dimana ianya didapati dibahagian Perjanjian Baru.

Ada empat Injil didalam Alkitab iaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas dan Injil Yohanes. Kesemua Injil ini  mempunyai Kisah mengenai Tuhan Yesus dan pengajaran-pengajaranNya juga terdapat didalam Injil-Injil berkenaan. Jadi, kalau kita ingin mengetahui ajaran-ajaran Yesus maka kita mestilah meluangkan masa untuk membaca Kitab-Kitab Injil ini supaya kita dapat mengetahui semua pengajaran Tuhan Yesus dan dengan itu kita dapat hidup menurut Injil Kristus. Jestru itu, rajin-rajinlah membaca Injil supaya kita dapat mengetahui pengajaran Yesus dan hidup sesuai dengan pengajaran-Nya.

Salah satu daripada pengajaran Yesus yang terpenting sekali yang terdapat didalam Injil ialah: "Kasihilah Tuhan , Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segneap akal budimu dan degnan segenap kekuatanmu......Dan Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri(Markus 12:30-31;Matius 22:34-40; Lukas 10:25-28). Dan banyak lagi pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus yang ada didalam Kitab Injil yang menanti untuk kita ketahui dan amalkan didalam kehidupan kita setiap hari selaku pengikutNya. Sesungguhnya sebagai orang Kristian, kita patutlah mengenal, menghayati dan melakukan semua pengajaran Tuhan Yesus yang terdapat didalam Kitab Injil.

Saudara dan saudari, marilah kita beruasaha untuk mengetahui semua pengajaran Yesus yang termaktub didalam Injil supaya kita dapat hidup menurut Injil. Janganlah kita lalai dan janganlah malas untuk mengetahui ajaran Yesus yang ada didalam Injil. Marilah kita dengan tekun dan tabah menjalankan kehidupan kita selaku orang-orang Kristian  berdasarkan dan berpandukan kepada Injil, Firman Tuhan. Amin.