Thursday, April 18, 2013

KASIH ALLAH

"Kerana begitu BESAR KASIH ALLAH akan dunia ini, sehingga IA telah mengaruniakan  ANAK-NYA yang TUNGGAL, supaya setiap orang yang percaya kepada-NYA tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal"(Yohanes 3:16).

Yaaa.....begitulah besarnya kasih Allah kepada kita, umat manusia sehingga Dia tidak teragak-agak memberi yang terbaik sekali kepada kita, supaya kita mempunyai  harapan untuk  hidup kekal bersama-sama dengan-Nya  di  Surga. Allah sesungguhnya telah memberikan Tuhan Yesus Kristus untuk kita supaya kita selamat dari cengkaman kuasa setan dan iblis. Kini.....atas pengorbanan Tuhan Yesus di kayu Salip, kita semua mendapat rahmat untuk mengalahkan kuasa setan dan iblis. Kini, Kita bukanlah hidup tanpa harapan dan tanpa arah, tetapi kita  semua ada peluang untuk bersatu dan hidup bersama-sama dengan Tuhan Allah di Surga.
 
Sesungguhnya, Tuhan Yesus adalah satu-satunya harapan kita yang dikurniakan kepada kita oleh Allah. Jestru itu, marilah kita  dengan tetap dan setia mengikuti Tuhan Yesus sampai berakhirnya perjalanan hidup kita di atas bumi ini. Pendek kata, marilah menjadi orang Kristian yang  bertakwa dan setia sampai akhir hayat kita di dunia ini, supaya kita mendapat  Penyelamatan melalui Tuhan Yesus Kristus.  Amin.

Monday, April 8, 2013

Perempuan

Alkitab mengajar, "Jangan berzinah.....Setiap  orang yang memandang perempuan serta menginginikannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya."(Matius 5:27-28).  Petikan Alkitab ini jelas mengajar kita supaya jangan sekali-kali memandang perempuan sebagai "objek seks". Kerana mereka juga  dicipta Tuhan dengan martabat dan kedudukan yang sama dengan lelaki. Sebab itu lelaki mestilah memandang perempuan dengan hormat iaitu selaku  manusia yang sama martabat dengannya. Kerana baik lelaki maupun perempuan, kedua-duanya adalah cipta Tuhan Allah. Dimata Tuhan mereka adalah sama sahaja. Jestru itu lelaki yang lebih bertenaga, janganlah menindas dan mengambil kesempatan disebalik kelemahan wanita.

Lelaki patutlah melindungi dan mempertahankan maruah dan martabat setiap perempuan. Sesungguhnya, lelaki dan perempuan saling memerlukan sesama dan haruslah saling membantu sesama demi kehidupan yang selesa, bahagia dan aman.