Thursday, May 27, 2010

Musuh...

Banyak orang berfikir dan beranggapan bahawa mush harus dimusnahkan. Musuh mesti dibalas dan dihukum sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Gigi diganti dengan gigi;Darah diganti dengan darah. Demikianlah pegangan kebanyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi Alkitab mengajar kita "Kasihilah musuh-musuh mu...."(Markus 5:44). Inilah cabaran kita selaki orang Kristian dimana kita bukan diminta untuk memusnahkan musuh-musuh kita tetap menarik dan mempangaruhi mereka supaya mereka bertobat dan menjadi orang-orang yang baik. Sebab itu itu kita diminta supaya berdamai  dan mengampuni mereka. Jestru itu, marlah kita belajar mengasihi musuh-musuh kita dengan mengampuni kesalahan mereka dan membimbing mereka untuk menjadi orang-orang yang baik. Inilah cabaran kita selaku orang-orang Kristian iaitu belajar mempraktis pengaran Yesus ini:"Kasihilah musuh-musuh mu."